Steve Hahn PHOTO

© Stephan Hahn

Om-Digital-Solutions-OM-1-3124591-Web.jpg

Stockente (Anas platyrhynchos) - Mallard - OM-1, OLYMPUS M.150-400mm F4.5 TC at 500 mm, ¹⁄₂₀₀₀ Sek. bei ƒ / 5,6, ISO 1250

#stockente anas platyrhynchos - mallard  #tiere - wildlife  #vögel - birds