Steve Hahn PHOTO

© Stephan Hahn

Om-Digital-Solutions-OM-1-3130866-web.jpg

Nilgans (Alopochen aegyptiaca) - Egyptian goose - OM-1, OLYMPUS M.150-400mm F4.5 at 378 mm, ¹⁄₂₅₀₀ Sek. bei ƒ / 4,5, ISO 640

#nilgans alopochen aegyptiaca - egyptian goose  #tiere - wildlife  #vögel - birds